Ano ang Konsepto ng kaligtasan sa ISLAM?

Ano ang Konsepto ng kaligtasan sa ISLAM?

Piliin ang iyong Lenguahe