Walang silbi ang taong sumasamba sa Iba maliban kay Allah

Walang silbi ang taong sumasamba sa Iba maliban kay Allah

Piliin ang iyong Lenguahe