Milkii Fii Hobbahuu

Sagantaan kun waayee milkii fii hobbahuu mata duree jedhurratti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

afaan kee filadhu