KAAYYOO HAJJII

kitaaba kana keessattii kaayyoo fii hikmaa hajjiin godhamtceftu ibsama. faaydaan bu'aa diiniif duniyaa kan hedduu tahe haijiraa akka argamu ibsamee jira.

Choose Your Language