Qabiyyee

content

content of video

Description

Sagantaan kun waayee miidhaa shirkii jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.


Kan iyaafame: Shirk

Yaadota