Seera Soomana Ramadaanaa 35

Sagantaa kana keessatti barnoota seera soomana ramadaanaa guutuutu ibsama. kutaa 46 uf keessaa qaba.

afaan kee filadhu