Ang Katotohanan ng Allah sa Islam at Kristiyanismo

Ito ay pinaliwanag ng Qur’an patungkol sa Nag iisang Allah at ang Kanyang katangian.
Piliin ang iyong Lenguahe