Nilalaman

content

list of authors

About Author

Ismael Cacharro

Ismael Cacharro

Ismael Cacharro

Ang kabutihan ng Ramadhan

Ang kabutihan ng Ramadhan

Video

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga hindi Nakasisira ng Pag-aayuno

Mga hindi Nakasisira ng Pag-aayuno

Video

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Kahulugan ng LAILA-HA ILLALLAH

Kahulugan ng LAILA-HA ILLALLAH

Video

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Ang kahulugan ng Bid’ah

Ang kahulugan ng Bid’ah

Video

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga alituntunin at pamamaraan ng Eid

Mga alituntunin at pamamaraan ng Eid

Video

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.