Mga bagay hindi nakakasira ng pag-aayuno

 Mga bagay hindi nakakasira ng pag-aayuno

Piliin ang iyong Lenguahe