Ang Talambuhay ng Propeta Ang Talambuhay ni Propeta Muhammad Ang Huling Sugo ng Allah Hinango mula sa aklat ni Ibn Kathir

Ang Talambuhay ng Propeta Ang Talambuhay ni Propeta Muhammad Ang Huling Sugo ng Allah Hinango mula sa aklat ni Ibn Kathir.

Lenguahe