Interesado ka ba na magsaliksik pa tungkol sa ipinapakita o pinalalabas ng media bilang isang kontrobersyal na relihiyon?

Naisip mo ba kung bakit marami ang yumayakap sa Islam? At kung bakit ito ang isa sa pinakamabilis na dumami o lumagong paniniwala o relihiyon?

Naisip mo din ba ang ibang kultura at kung paano naaapektuhan ng kanilang pananampalataya ang kanilang pamumuhay at pananaw sa buhay at sa mundo?

Nais mo bang magkaroon ng malinaw na pag-unawa sa relihiyong Islam sa pamamagitan ng pagbabasa ng tama at hindi kulang o sobra na mga impormasyon?

Kung, ’Oo’ ang sagot mo sa mga katanungang ito, kung gayon, isinulat namin ang aklat na ito para sa iyo.

Lenguahe