Mga katangian ng Hajj at Umbrah

Ang aklat na ito ay nagpapaliwanag ng katangian ng Hajj at Umbrah mula sa kanyang mga saligan at mga obigado nito upang mapag-aralan ng isang Muslim bago niya ito isinagawa.


Piliin ang iyong Lenguahe