Muhammad Ang Sugo Ng Allah

Isang maikling aklat na nagpapakilala kay Propeta Muhammad -nawa'y pagpalain siya ng Allah at bigyan siya ng kapayapaan- sa mga tuntunin ng kanyang lahi at kapanganakan, at ilan sa kanyang mga katangian, kagandahang-asal at moral

Piliin ang iyong Lenguahe