Ano ang nagagawa ng Islam?

Ang ibig sabihin ng Islam ay pagsuko sa nag-iisang tunay na Diyos(Allah) Ang tagapaglikha

Piliin ang iyong Lenguahe