Si Muhammad ang huling propeta ng nag-iisang tunay na Diyos (Allah)

Si Muhammad ang huling propeta ng nag-iisang tunay na Diyos (Allah), ang mensahero para sa buong sangkatauhan

Piliin ang iyong Lenguahe