Talata mula sa Qur'an tungkol sa nilikha

Talata mula sa Qur'an tungkol sa nilikha

Maaaring iugnay ng ibang mga tao ang kanilang pag-iiral sa”Kalikasan”! Ano ba ng “Kalikasan”? Ang “kalikasan” ba ang naglikha sakanila?

Lenguahe