Ang kabutihan ng apat na mga salita

Isang maikling video tungkol sa kabutihan at kahalagahan ng apat na salita

Piliin ang iyong Lenguahe