Ang Pagiging Mapanganib ng Dila

Isang Pagpapaliwanag patungkol sa pagiging mapanganib ng Dila kung saan tinalakay dito ang mga panganib ng dila na maaaring maging dahilan upang masadlak ang tao sa kasalanan.

Lenguahe