Ang Pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah (2)

Isang video patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoon sa wikang tagalog (2), ano ba ang pagmumuni-muni?

Piliin ang iyong Lenguahe