Nilalaman

content

content of video

Description

Ang video na ito ay patungkol sa usapin ng pagpapabigkas sa taong naghihingalo ng salitang LA ILA-HA ILLALLAH, at kahalagahan nito (Tagalog)


Naka-tag sa: Islam

Kumento