Ang Pagpapakitang-tao

Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa pagpapakitang-tao sa wikang tagalog; na siyang itinuturing na maliit na pagtatambal datapuwa’t ito ay kabilang sa malalaking kasalanan.

Lenguahe