Nilalaman

content

content of video

Description

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Propeta: (Ang kasunduan sa pagitan namin at sa kanila ay ang Salah, kaya’t ang sinumang tinalikuran ang Salah, siya ay tumalikod sa Pananampalataya), kasunod ang pagpapaliwanag na ang nagsasalah ay Muslim at ang hindi nagsasalah ay hindi muslim.


Naka-tag sa: Islam

Kumento