Ang pala Tanggap ng pagsisisi at Mapagpatawad

Ang pala Tanggap ng pagsisisi at Mapagpatawad

Piliin ang iyong Lenguahe