Ang Pamamaraan ng Paglingkod

Ang video na ito ay patungkol sa mga magagandang asal ng paglilingkod na dapat isakatuparang ng isang mananampalataya
Lenguahe