Nilalaman

content

content of video

Description

Payak na pagtalakay hinggil sa pamamaraan ng wudhu at salah sa salitang Tagalog.


Naka-tag sa: Ablution

Kumento