Ang pananalig sa Allah

Isang maiksing paliwanag tungkol sa pagbibigay ng tiwala sa Allah kung saan nararapat sa isang Muslim bagkus hindi sia nararapat magbigay ng tiwala sa iba.

Piliin ang iyong Lenguahe