Ang Pananampalataya ay Nadadagdagan at Nababawasan

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Ang tanging tunay na mga mananampalataya ay yaong kapag binanggit sa kanila ang Allah ay nakakadama sila ng takot sa kanilang mga puso….), kasunod ang pagsalaysay sa kahulugan ng Eeman.

Piliin ang iyong Lenguahe