Ang pang-aapi ng alipin sa kanyang sarili

Ang pang-aapi ng alipin sa kanyang sarili.

Piliin ang iyong Lenguahe