Ang sabi ni Hesus : Tunay na ako ay sugo lamang sa mga angkan ng Israel

 Ang sabi ni Hesus : Tunay na ako ay sugo lamang sa mga angkan ng Israel

Piliin ang iyong Lenguahe