Nilalaman

content

content of video

Description

isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa dahilan kung bakit tumalikod sa pananampalataya ang ilang angkan ni Adan.Naka-tag sa: Islam

Kumento