Dahilan ng Kufr ng angkan ni Adam

isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa dahilan kung bakit tumalikod sa pananampalataya ang ilang angkan ni Adan.


Piliin ang iyong Lenguahe