Huwag mawalan ng pag-asa sa tulong ni Allah

Huwag mawalan ng pag-asa sa tulong ni Allah

Piliin ang iyong Lenguahe