Nilalaman

content

content of video

Description

Ang video na ito ay patungkol sa mga paalaala at alituntunin na dapat maunawaan ng isang Muslim alung-lalo na ang sinumang magsasagawa ng Hajj


Naka-tag sa: Hajj

Kumento