PAANO NATIN SASALUBUNGIN ANG BUWAN NG ?

 PAANO NATIN SASALUBUNGIN ANG BUWAN NG? 

Lenguahe