Paghihikayat sa pag-aayuno ng anim na araw ng Shawwal

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Piliin ang iyong Lenguahe