Pamamaraan ng Pagsasagawa sa Hajj

Pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa Hajj, simula sa Al-Ihram hanggang sa pinakahuling gawain ng Hajj ang Tawaf Al-Wida

Piliin ang iyong Lenguahe