Nilalaman

content

content of video

Description

Pagpapaliwanag sa pamamaraan ng pagsasagawa sa Hajj, simula sa Al-Ihram hanggang sa pinakahuling gawain ng Hajj ang Tawaf Al-Wida


Naka-tag sa: Hajj - Pilgrimage

Kumento