Sinumang sumunod sa sugo ay nasunod niya si Allah

Sinumang sumunod sa sugo ay nasunod niya si Allah.

Lenguahe