Nilalaman

content

list of authors

About Author

Ali Javier

Ali Javier

Ali Javier

Mga alituntunin at kabutihan

Mga alituntunin at kabutihan

Video

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Hatol sa pagsabit ng Agimat

Hatol sa pagsabit ng Agimat

Video

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.