Nilalaman

content

content of video

Description

Pagpapaliwanag na ang Lahat ng Bid`ah ay Pagkaligaw at wala sa Islam ang Sinasabing Mabuting Bid`ah.Naka-tag sa: Innovation

Kumento