Qabiyyee

content

content of article

Ibsa

Sagantaan kun waayee akkaataa hojii umraa itti gaggeeffamu jalqabarraa hanga dhumaatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.
Sagantaan kun waayee akkaataa hojii hajji barnoota gayaa uf keessaa qaba.


Kan iyaafame: Hajj

Yaadota

Sagaleewwan kanaan walitti dhufan