Barnoota Hajjiifii Umraa (Kutaa 1ffaa)

Sagantaan kun waayee akkaataa hojii umraa itti gaggeeffamu jalqabarraa hanga dhumaatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.
Sagantaan kun waayee akkaataa hojii hajji barnoota gayaa uf keessaa qaba.

afaan kee filadhu