Haalaa fi amala Nabi Muhammad saw

Haalaa fi amala Nabi Muhammad saw

Nabi Muhammad saw lolarra nageenya irra filata ture, lola dhaabuuf walii galtee mijjooytuu taate hunda uumuu ture.

afaan kee filadhu