Haalaa fi amala Nabi Muhammad saw

Nabi Muhammad saw lolarra nageenya irra filata ture, lola dhaabuuf walii galtee mijjooytuu taate hunda uumuu ture.

afaan kee filadhu