Haqa muslimtoonni walirraa qaban

Sagantaan kun waayee haqa muslimtoonni walirraa qaban jedhu keessatti barnoota gayaa ufkeessaa qaba.

afaan kee filadhu