Qabiyyee

content

content of video

Description

Sagantaan kun waayee haqa muslimtoonni walirraa qaban jedhu keessatti barnoota gayaa ufkeessaa qaba.


Kan iyaafame: Islam

Yaadota