nama halkan dammaqee salaatu kan warra isaas dammaysu

nama halkan dammaqee salaatu kan warra isaas dammaysu.

Choose Your Language