Qabiyyee

content

content of article

Ibsa

Sagantaan kun waayee hammeenyaa fii balaa firummaa muruun qabdu ibsa.


Kan iyaafame: Islam

Yaadota

Sagaleewwan kanaan walitti dhufan