Firummaa mururraa dhoowwuu

Sagantaan kun waayee hammeenyaa fii balaa firummaa muruun qabdu ibsa.

Choose Your Language