Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 7

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 7.

afaan kee filadhu