உங்கள் வாழ்க்கைத் தோழனாக அல்குர்ஆனை ஆக்கிக்கொள்ளுங்கள்

உங்கள் வாழ்க்கைத் தோழனாக அல்குர்ஆனை ஆக்கிக்கொள்ளுங்கள்

ஒரு மாதத்திற்கு மாத்திரம் என்றில்லாமல் உங்கள் வாழ்வு முழுவதற்குமான தோழனாக அல்குர்ஆனை ஆக்கிக்கொள்ளுங்கள். அல்குர்ஆனைப் பற்றி மேலும் அறிய...

Choose Your Language