• வுழூ

  இஸ்லாமிய நடைமுறையில் வுழூ என்பது, வணக்கம் ஒன்றை செய்யப்போகும் எண்ணத்தோடு, முகம், முழங்கை வரை இரு கைகள், தலை, கரண்டை வரை இரு கால்கள் என்ற நான்கு வகை உற...

  11/05/2019
  717
 • தொழுகை

  தொழுகை என்பது இஸ்லாத்தில் செய்ய வேண்டிய இரண்டாவது மிக முக்கிய வணக்கமாகும். இதுவே ஒருவரை முஸ்லிம் என அடையாளப்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் அவரின் மதிப்பை உய...

  11/05/2019
  712
 • ஏகத்துவம் (தவ்ஹீத்)

  இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் தவ்ஹீதை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கின்றனர். ஒவ்வொரு பிரிவும் அல்லாஹ்வை சரியாக, முழுமையாக நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை தெளிவுபடு...

  11/05/2019
  748
 • கடவுள் பற்றிய இஸ்லாமிய கோட்பாடு

  இஸ்லாத்தில் இறைவன் பற்றிய நம்பிக்கையானது, தவ்ஹீத் எனும் அரபு வாசகத்தினால் அழைக்கப்படுகிறது. இது தூய, ஓரிறைக் கொள்கைக்கு கலங்கம் விளைவிக்காத, பொதுப்படை...

  11/05/2019
  718
 • அல்லாஹ்வின் பெயர்கள்

  அல்லாஹ்வின் ஒவ்வொரு பெயரும், அவனை அதிகமதிகமாக நேசிப்பதற்கும், அவனுக்கு அஞ்சி செயற்படுவதற்கும் ஒருவருக்கு வழிகாட்டுகிறது.

  11/05/2019
  704
 • நல்ல நண்பர்களைத் தெரிவு செய்தல்

  பல நேரங்களில் மக்கள் தீமையை விட்டும் விலகி இருக்க விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய அவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது. அவர்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு குழுவ...

  11/05/2019
  441
 • நன்மையை ஏவி, தீமையை தடுத்தல்

  நன்மையை ஏவி, தீமையைத் தடுப்பது முஸ்லிம் சமுதாயத்துக்கு கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய குணங்களில் ஒன்று என அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்துகிறான்.

  11/05/2019
  591
 • இறை நம்பிக்கையாளர்களான ஆண்களும், பெண்களும் ஒருவருக...

  அல்லாஹ் கூறுகிறான், “நம்பிக்கையாளர்களான ஆண்களும், பெண்களும் அவர்களில் சிலர் மற்றும் சிலருக்கு உதவியாளர்களாவர். அவர்கள் நன்மையை ஏவுகின்றனர். தீமையை விட...

  11/05/2019
  399
 • இஸ்லாம் என்பது சுயநலமிக்க மார்க்கம் கிடையாது

  ஒருவர் வழிதவறிச் செல்லும் போது தனது ஆன்மாவை மாத்திரமே சுத்தப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும், வழிதவறிச் செல்லும் ஏனையோரை அவர்கள் பாட்டில் விட்டுவிட வேண்டுமென்...

  11/05/2019
  475
 • அல்லாஹ்வின் அறிவாற்றல்

  அல்லாஹ் தனது வெளிப்படையான செயல்களை மட்டும் பார்க்காமல், உள்ளத்தால் நினைப்பதைப் பற்றியும் முழுமையாக அறிந்திருக்கிறான் என்பது ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் அறிந்து...

  11/05/2019
  467
 • அல்லாஹ்வுக்கும் அவனது படைப்புக்கும் இடையில் உள்ள த...

  எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் அல்லாஹ் எம்முடன் இருக்கிறான். உதவி, மன்னிப்பு, வழிகாட்டல் போன்ற அனைத்தையும் எல்லா நேரங்களிலும் அவனிடம் எமக்குக் கேட்டுப் பெற முட...

  11/05/2019
  433
 • அல்லாஹ்வுடனான எமது தொடர்பு

  இஸ்லாம் தனிப்பட்ட உறுதியான ஓர் பினைப்பை உருவாக்கிட முயல்கிறது. அப்பினைப்பு ஒரு அடியானுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் இடையிலுள்ள உறுதியான, சரியான உறவைப் பேணுகி...

  11/05/2019
  439
உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்