உள்ளடக்கம்

content

content of poster

அல்லாஹ் கூறுகிறான், “நம்பிக்கையாளர்களான ஆண்களும், பெண்களும் அவர்களில் சிலர் மற்றும் சிலருக்கு உதவியாளர்களாவர். அவர்கள் நன்மையை ஏவுகின்றனர். தீமையை விட்டும் தடுக்கின்றனர்.” (அல்குர்ஆன் 09:71).

கருத்துக்கள்