கடவுள் பற்றிய இஸ்லாமிய கோட்பாடு

இஸ்லாத்தில் இறைவன் பற்றிய நம்பிக்கையானது, தவ்ஹீத் எனும் அரபு வாசகத்தினால் அழைக்கப்படுகிறது. இது தூய, ஓரிறைக் கொள்கைக்கு கலங்கம் விளைவிக்காத, பொதுப்படையான ஓர் வாசகமாகும்.

உங்கள் மொழியை தேர்வு செய்யவும்