பகுத்தறிவு அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை

அல்லாஹ் வழங்கியிருக்கும் புத்தியைப் பயன்படுத்துவதில் மக்களின் நிலைப்பாடுகள்

Choose Your Language