உள்ளடக்கம்

content

list of authors

About Author

Muhammad Rizmy

Muhammad Rizmy

Muhammad Rizmy

இஃலாஸ்

இஃலாஸ்

காணொளி

வணக்கங்கள் உட்பட மனித வாழ்கையின் அனைத்து காரியங்களலும் இஃலாஸின் முக்கியத்துவம்.

இஸ்லாத்தில் மன்னிப்பு

இஸ்லாத்தில் மன்னிப்பு

காணொளி

"மன்னித்தல் அல்லாஹ் தனது நபிக்கும் அடியார்களுக்கும் ஏவிய நற்பண்புகளில் ஒன்று.இது முன்னைய நபிமார்களினதும் பண்புகளில் ஒன்று.மன்னித்தலின் சிறப்பு பற்றி இடம்பெற்றுள்ள அல்குர்ஆன் வசனங்களும், நபிமொழிகளும்"

இறைவனின் கண்காணிப்பு - பகுதி 1

இறைவனின் கண்காணிப்பு - பகுதி 1

காணொளி

"அடியார்களின் அனைத்து சொல், செயல்களையும் அல்லாஹ் கண்காணிக்கின்றான்.உள்ளங்களில் மறைத்து வைத்திருப்பதையும், கண்ஜாடைகளையும் கூட அவன் அறிகின்றான்.அல்லாஹ்வின் அறிவும், கண்காணிப்பும் அனைத்து படைப்பினங்களையும் உள்ளடக்கும்.அல்லாஹ்வின் கண்காணிப்பு பற்றி வந்துள்ள இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள்"

இறைவனின் கண்காணிப்பு - பகுதி 2

இறைவனின் கண்காணிப்பு - பகுதி 2

காணொளி

"அல்லாஹ் கண்காணிக்கின்றான் என்பதை உணர்வதற்கான சில வழிகள்1. அல்லாஹ் தன்னை எல்லா நேரங்களிலும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றான் என்ற உணர்வு2. பாவம் செய்யும் போது வெட்க உணர்வு ஏற்படல்3. மனித உறுப்புக்கள் அனைத்தும் அவனுக்கு எதிராக மறுமையில் சாட்சி சொல்லும் என்பதை உணர்தல்4. தனிமையிலும் அல்லாஹ்வை அஞ்சுவோருக்குள்ள பாரிய கூலியை நினைவுகூர்தல்"

இறையச்சம் - பகுதி 1

இறையச்சம் - பகுதி 1

காணொளி

"இறையச்சம் அல்லாஹ் முன்சென்றோர், பின்வருவோர் அனைவருக்கும் செய்த உபதேசம்இறையச்சம் பற்றி வந்துள்ள இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள்இறையச்சம் என்பது அல்லாஹ் ஏவியதை எடுத்து நடப்பதும், அவன் தடுத்ததை தவிர்ந்து கொள்வதுமாகும்."

இறையச்சம் - பகுதி 2

இறையச்சம் - பகுதி 2

காணொளி

"நபியவர்கள் தமது பிரசங்கங்களில் இறையச்சத்தைக் கொண்டு உபதேசிப்பதை வழமையாக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள்அல்லாஹ் இறைபக்தியுடையவர்களுக்கு தனது வானம், பூமியிலிருந்து அருள்வாயில்களை திறந்து கொடுக்கின்றான்."

நோன்பின் சிறப்பு - பகுதி 1

நோன்பின் சிறப்பு - பகுதி 1

காணொளி

"இஸ்லாத்தின் நோன்பின் முக்கியத்துவம்நோன்பு கடமையாக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள்நோன்பின் சிறப்பு"

பெருமை - பகுதி 1

பெருமை - பகுதி 1

காணொளி

"பெருமை அல்லாஹ்வின் பண்புகளில் ஒன்று, அதனை தன் அடியான் எடுக்கும் போது அவன் கோவப்படுகின்றான்.பெருமை, அதன் விபரீதங்கள் பற்றி வந்துள்ள இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள்.பெருமை என்பதன் விளக்கமும், அதற்கும் அழகிற்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடும்."

பெருமை - பகுதி 2

பெருமை - பகுதி 2

காணொளி

"பெருமையின் அடையாளங்களும், வகைகளும்சத்தியத்தை மறுப்பது பெருமைன் வகைகளுள் ஒன்று- அதற்கு உதாரணம் பிர்அவ்ன்பெருமை அல்லாஹ்வின் போர்வை"

பெருமை - பகுதி 3

பெருமை - பகுதி 3

காணொளி

"அடியார்களில் பெருமை நரக வாதிகளின் பண்புபெருமையடிப்போருக்கு கிடைக்கவிருக்கும் வேதனைகளின் வகைகள்"

பெருமை - பகுதி 4

பெருமை - பகுதி 4

காணொளி

மார்க்கத்தைக் கற்காமலிருப்பதும் பெருமையின் அடையாளமாகும்"

நோன்பின் சிறப்பு - பகுதி 1

நோன்பின் சிறப்பு - பகுதி 1

காணொளி

"இஸ்லாத்தின் நோன்பின் முக்கியத்துவம்நோன்பு கடமையாக்கப்படுவதற்கான காரணங்கள்நோன்பின் சிறப்பு"

உண்மை

உண்மை

காணொளி

"உண்மை முஃமினின் பண்புகளில் ஒன்றுஉண்மையை ஊக்குவித்தும் பொய்யை எச்சரித்தும் வந்த இறை வசனங்கள், நபிமொழிகள்உண்மை சுவனத்திற்கான வழி, பொய் நரகிற்கான வழிஅறியாமைக் காலத்தில் கூட உண்மை நல்ல பண்பாகப் பார்க்கப்பட்டதுகொடுக்கல், வாங்கலில் உண்மையாக் கடைபிடித்தால் சொத்துக்களில் அபிவிருத்தி ஏற்படும்"

உண்மை

உண்மை

காணொளி

"உண்மை முஃமினின் பண்புகளில் ஒன்று உண்மையை ஊக்குவித்தும் பொய்யை எச்சரித்தும் வந்த இறை வசனங்கள், நபிமொழிகள் உண்மை சுவனத்திற்கான வழி, பொய் நரகிற்கான வழி அறியாமைக் காலத்தில் கூட உண்மை நல்ல பண்பாகப் பார்க்கப்பட்டது கொடுக்கல், வாங்கலில் உண்மையாக் கடைபிடித்தால் சொத்துக்களில் அபிவிருத்தி ஏற்படும்"

முஸ்லிம்களின் தேவையை நிறைவேற்றல்

முஸ்லிம்களின் தேவையை நிறைவேற்றல்

காணொளி

"முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் பரஸ்பரம் உதவி செய்து கொள்ளல், அவர்களின் துயர் துடைத்தல் இறையச்சம், நற்கருமங்களில் பரஸ்பரம் உதவி செய்வது பற்றி வந்துள்ள இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள்முஸ்லிம்களுக்கு உதவிபுரிய பல வழிகள் உள்ளன. பணத்தால், உடலால், நல்ல சிந்தனை, கருத்துக்களால்....."

ஹஜ்ஜின் சிறப்பு

ஹஜ்ஜின் சிறப்பு

காணொளி

"வணக்கங்களில் உடல் சார்ந்தது, பணம் சார்ந்தது, இரண்டும் கலந்தது என மூன்று வகைகள் உணடுமற்றுமொரு கோணத்தில் செயல் ரீதியான வணக்கம், தவிரந்து கொள்வது சம்பந்தமான வணக்கம் என இரு வகைகளும் உண்டுஹஜ் மேற்கண்ட அனைத்தையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.ஹஜ்ஜின் முக்கியத்துவமும் சிறப்பும்ஹஜ்ஜில் சக்தி பெறுதல் என்பதன் விளக்கம்ஹஜ்ஜின் மூலம் கிடக்கும் உலகவியல், சமயப் பயன்பாடுகள்"

வாழ்வாதாரமளிப்பவன் அல்லாஹ்வே

வாழ்வாதாரமளிப்பவன் அல்லாஹ்வே

காணொளி

"ரஸ்ஸாக் என்பது அல்லாஹ்வின் அழகிய பெயர்களில் ஒன்றுரஸ்ஸாக் என்ற பெயர் இடம்பெற்றுள்ள சில இறைவசனங்கள்ரஸ்ஸாக் என்பதன் விளக்கமும், அது பற்றிய ஸலபுகளின் கருத்துக்களும்ரிஸ்கில் மிகச்சிறந்தது இறையச்சமேமக்களுக்கு மத்தியில் சில நோக்கங்களுக்காக அல்லாஹ் வாழ்வாதாரத்தில் தராதரம் வைத்துள்ளான்ரிஸ்க் விஸ்தீரனமாக சில வழிகள்"